วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม ลงนามบันทึกข้อตกลงการผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำโดย ผู้ช่วยศ Read More …

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี และอาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ถวายผ้าไตรจีวรแด่ท่านพระครูศรีสิทธิบัณฑิต (ถวิล กลยาณธมฺโม, ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดดีดวด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าอาวาส ณ วัดดีดวด

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายบริ Read More …