วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี และอาจารย์นิตยา ครองระวะ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีส Read More …

“อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2” เพื่อให้ผู้ประกอบการ พนักงานร้านอาหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจ

“อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2” เพื่อใ Read More …

ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหกุศล ช่วยเหลือคนตาบอดฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานกิจการนักศึกษาฯ ****ขอเชิญชวน บ Read More …