“อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2” เพื่อให้ผู้ประกอบการ พนักงานร้านอาหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจ

“อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2” เพื่อใ Read More …

ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหกุศล ช่วยเหลือคนตาบอดฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานกิจการนักศึกษาฯ ****ขอเชิญชวน บ Read More …

โครงการ “จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม และบริการชุมชุม” พร้อมทั้งนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดเจ้ามูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มอบเครื่ Read More …