รองอธิการบดีฝ่ายบริหารอาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ STC Sport Day 2024 ณ สนามกีฬาใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันนอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ Read More …

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร Read More …